Špplication : cp-connect-streams-pipeline-examples

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  AppMaps

  Name Feature group Feature
  Driver main » Driver Main
  Streams ingest main » Streams ingest Main
  Streams ingest main » Streams ingest Main

  Properties


  Application

  • Languages
  • java
  • Frameworks
  Data sources:

  Code structure

  • Packages
  • 7
  • Classes
  • 4
  • Functions
  • 9
  • HTTP server requests
  • 0
  • SQL queries
  • 0
  • Messages
  • 0

  Mapset data

  • Repository
  • https://github.com/land-of-apps/confluent-examples.git
  • Branch
  • dev
  • Version
  • Environment
  • Commit
  • 48f28023
  • Date
  • 2020-08-11 20:14:19 UTC