Špplication : solidus
 • Branch
 • Version
 • Environment
 • Commit
 • Total scenarios
 • Date
 • appland
 • master
 • ci
 • 62069533
 • 5469 scenarios
 • about 1 month ago (2020-12-15 19:42:28 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 62069533
 • 5469 scenarios
 • about 2 months ago (2020-12-08 19:38:33 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 62069533
 • 5469 scenarios
 • about 2 months ago (2020-12-08 19:33:58 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • b40309e1
 • 5451 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 17:03:38 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 62069533
 • 5451 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 16:55:23 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • ef80895a
 • 5321 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 15:11:21 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • d2ed0254
 • 5322 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 15:09:08 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • f29a32c5
 • 5325 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 20:37:47 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • a8f73411
 • 5325 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 11:13:30 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 2e164de6
 • 218 scenarios
 • 5 months ago (2020-09-03 20:46:38 UTC)
 • appland-v2.8.6
 • v2.8.6
 • ci
 • 257f920d
 • 4934 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 20:18:12 UTC)
 • appland-v2.9.5
 • v2.9.5
 • ci
 • 96b55528
 • 5030 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 19:34:17 UTC)
 • appland-v2.10.1
 • v2.10.1
 • ci
 • 9e2ddace
 • 5021 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 18:55:29 UTC)
 • appland-v2.10.2
 • v2.10.2
 • ci
 • b5bff5ee
 • 5068 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 18:12:10 UTC)
 • appland-v2.9.6
 • v2.9.6
 • ci
 • c434f886
 • 5037 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-24 10:11:23 UTC)
 • appland-workspaces_20200918
 • ci
 • c2b56725
 • 5321 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 12:03:17 UTC)
 • appland-v2.8.6
 • v2.8.6
 • ci
 • ee7fefe8
 • 4937 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 19:33:09 UTC)
 • appland-v2.9.5
 • v2.9.5
 • ci
 • aa049a33
 • 5033 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 19:01:17 UTC)
 • appland-v2.9.6
 • v2.9.6
 • ci
 • 92ee3f88
 • 5040 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 18:25:52 UTC)
 • appland-v2.10.1
 • v2.10.1
 • ci
 • f0a2bfcf
 • 5024 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 18:00:29 UTC)
 • appland-v2.10.2
 • v2.10.2
 • ci
 • 6845174c
 • 5072 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 17:30:24 UTC)
 • appland-parallel-build_20200909
 • frontend/tmp/appmap/rspec
 • ci
 • 1fc10761
 • 5108 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-14 10:10:56 UTC)
 • appland-parallel-build_20200909
 • api/tmp/appmap/rspec
 • ci
 • de44d43e
 • 4713 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-13 13:02:33 UTC)
 • appland-parallel-build_20200909
 • api/tmp/appmap/rspec
 • ci
 • e0d0db2f
 • 206 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-13 12:08:37 UTC)
 • appland-v2.10.2
 • v2.10.2
 • ci
 • ff84809f
 • 15 scenarios
 • 5 months ago (2020-09-04 19:25:54 UTC)

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  Data model


  Core entities

  • friendly_id_slugs
  • pref_tests
  • spree_addresses
  • spree_adjustment_reasons
  • spree_adjustments
  • spree_assets
  • spree_calculators
  • spree_cartons
  • spree_countries
  • spree_credit_cards
  • spree_customer_returns
  • spree_inventory_units
  • spree_line_item_actions
  • spree_line_items
  • spree_log_entries
  • spree_option_types
  • spree_option_values
  • spree_option_values_variants
  • spree_order_mutexes
  • spree_orders
  • spree_orders_promotions
  • spree_payment_capture_events
  • spree_payment_methods
  • spree_payments
  • spree_preferences
  • spree_prices
  • spree_product_option_types
  • spree_product_promotion_rules
  • spree_product_properties
  • spree_products
  • spree_products_taxons
  • spree_promotion_actions
  • spree_promotion_categories
  • spree_promotion_code_batches
  • spree_promotion_codes
  • spree_promotion_rule_taxons
  • spree_promotion_rules
  • spree_promotion_rules_users
  • spree_promotions
  • spree_properties
  • spree_refund_reasons
  • spree_refunds
  • spree_reimbursement_credits
  • spree_reimbursement_types
  • spree_reimbursements
  • spree_return_authorizations
  • spree_return_items
  • spree_return_reasons
  • spree_roles
  • spree_roles_users
  • spree_shipments
  • spree_shipping_categories
  • spree_shipping_method_categories
  • spree_shipping_method_stock_locations
  • spree_shipping_method_zones
  • spree_shipping_methods
  • spree_shipping_rate_taxes
  • spree_shipping_rates
  • spree_state_changes
  • spree_states
  • spree_stock_items
  • spree_stock_locations
  • spree_stock_movements
  • spree_store_credit_categories
  • spree_store_credit_events
  • spree_store_credit_reasons
  • spree_store_credit_types
  • spree_store_credits
  • spree_store_payment_methods
  • spree_store_shipping_methods
  • spree_stores
  • spree_tax_categories
  • spree_tax_rate_tax_categories
  • spree_tax_rates
  • spree_taxonomies
  • spree_taxons
  • spree_unit_cancels
  • spree_user_addresses
  • spree_user_stock_locations
  • spree_users
  • spree_variant_property_rule_conditions
  • spree_variant_property_rule_values
  • spree_variant_property_rules
  • spree_variants
  • spree_wallet_payment_sources
  • spree_zone_members
  • spree_zones
  • sqlite_master
  • sqlite_temp_master
  • with_model_calculables_18874_47331682711900
  • with_model_non_payment_sources_18874_47331682711900
  • with_model_widgets_17741_47296117184880
  • with_model_widgets_17744_47346401950060

  Web services


  Resources

  • admin

   170 routes | 908 requests

  • anonymous

   1 route | 7 requests

  • api

   175 routes | 841 requests

  • cart

   6 routes | 93 requests

  • cart_link

   1 route | 136 requests

  • checkout

   5 routes | 152 requests

  • content

   1 route | 1 request

  • index

   1 route | 6 requests

  • locale

   1 route | 5 requests

  • orders

   6 routes | 65 requests

  • products

   2 routes | 43 requests

  • spree

   3 routes | 5 requests

  • t

   9 routes | 25 requests

  • Method

   Route

   Scenarios

  Properties


  Application

  • Languages
  • ruby
  • Frameworks
  • rails, rspec
  Data sources:
 • RSpec: 100%
 • Code structure

  • Packages
  • 12
  • Classes
  • 431
  • Functions
  • 1570
  • HTTP server requests
  • 391
  • SQL queries
  • 2241
  • Messages
  • 318

  Mapset data

  • Repository
  • https://github.com/land-of-apps/solidus.git
  • Branch
  • appland
  • Version
  • master
  • Environment
  • ci
  • Commit
  • 62069533
  • Date
  • 2020-12-15 19:42:28 UTC