Špplication : saml-rails

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  Properties


  Application

  • Languages
  • Frameworks
  Data sources:

  Code structure

  • Packages
  • 0
  • Classes
  • 0
  • Functions
  • 0
  • HTTP server requests
  • 0
  • SQL queries
  • 0
  • Messages
  • 0

  Mapset data

  • Repository
  • Branch
  • single-tenant
  • Version
  • Environment
  • Commit
  • 241d3452
  • Date
  • 2021-02-02 21:35:34 UTC