Špplication : ifme
 • Branch
 • Version
 • Environment
 • Commit
 • Total scenarios
 • Date
 • appland
 • master
 • ci
 • 4a4bdb7c
 • 1206 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 19:21:25 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 58a83284
 • 1206 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 19:18:59 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 4a4bdb7c
 • 1206 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 19:17:44 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 58a83284
 • 1206 scenarios
 • 4 months ago (2020-09-18 19:16:57 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • bb99fd6e
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-13 22:59:52 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • fe9be6cd
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-13 22:59:15 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • ae5b17b5
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-13 20:19:15 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 8ce70343
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-13 20:05:37 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • c2c99625
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-13 19:49:58 UTC)
 • appland-v7.24.0
 • v7.24.4
 • ci
 • 4572389f
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 16:39:04 UTC)
 • appland-v7.24.1
 • v7.24.4
 • ci
 • e35982c2
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 16:24:43 UTC)
 • appland-v7.24.2
 • v7.24.4
 • ci
 • d19a27cc
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 16:22:45 UTC)
 • appland-v7.24.3
 • v7.24.4
 • ci
 • b446f238
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 16:14:19 UTC)
 • appland-v7.24.0
 • v7.24.0
 • ci
 • 4a066edf
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 16:06:15 UTC)
 • appland-v7.24.1
 • v7.24.1
 • ci
 • 571d35fb
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 15:51:37 UTC)
 • appland-v7.24.3
 • v7.24.3
 • ci
 • fcd8fe4b
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 15:35:17 UTC)
 • appland-v7.24.2
 • v7.24.2
 • ci
 • 41c8debd
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 15:31:47 UTC)
 • appland-v7.24.4
 • v7.24.4
 • ci
 • 56f21783
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 14:56:55 UTC)
 • appland-v7.24.4
 • v7.24.4
 • ci
 • 0630af64
 • 1206 scenarios
 • 5 months ago (2020-08-14 14:56:16 UTC)

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  Data model


  Core entities

  • allyships
  • care_plan_contacts
  • categories
  • comments
  • group_members
  • groups
  • medications
  • meeting_members
  • meetings
  • moments
  • moments_categories
  • moments_moods
  • moments_strategies
  • moods
  • notifications
  • password_histories
  • perform_strategy_reminders
  • refill_reminders
  • reports
  • strategies
  • strategies_categories
  • supports
  • take_medication_reminders
  • users

  Web services


  Resources

  • about

   1 route | 2 requests

  • allies

   3 routes | 9 requests

  • care_plan

   1 route | 3 requests

  • care_plan_contacts

   3 routes | 6 requests

  • categories

   6 routes | 15 requests

  • comments

   2 routes | 21 requests

  • de

   1 route | 24 requests

  • errors

   2 routes | 2 requests

  • faq

   1 route | 1 request

  • groups

   9 routes | 20 requests

  • medications

   6 routes | 24 requests

  • meetings

   8 routes | 40 requests

  • moments

   7 routes | 18 requests

  • moods

   6 routes | 14 requests

  • notifications

   1 route | 4 requests

  • omniauth_callbacks

   1 route | 2 requests

  • pages

   1 route | 4 requests

  • partners

   1 route | 2 requests

  • privacy

   1 route | 1 request

  • profile

   3 routes | 10 requests

  • pusher

   1 route | 5 requests

  • reports

   1 route | 6 requests

  • resources

   1 route | 3 requests

  • search

   1 route | 4 requests

  • secret_shares

   3 routes | 3 requests

  • strategies

   7 routes | 21 requests

  • toggle_locale

   1 route | 3 requests

  • users

   3 routes | 10 requests

  • Method

   Route

   Scenarios

  Properties


  Application

  • Languages
  • ruby
  • Frameworks
  • rails, rspec
  Data sources:
 • RSpec: 100%
 • Code structure

  • Packages
  • 10
  • Classes
  • 124
  • Functions
  • 356
  • HTTP server requests
  • 83
  • SQL queries
  • 318
  • Messages
  • 28

  Mapset data

  • Repository
  • https://github.com/land-of-apps/ifme.git
  • Branch
  • appland
  • Version
  • master
  • Environment
  • ci
  • Commit
  • 4a4bdb7c
  • Date
  • 2020-09-18 19:21:25 UTC