Špplication : facebook-java-business-sdk
 • Branch
 • Version
 • Environment
 • Commit
 • Total AppMaps
 • Date
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 2 months ago (2020-12-17 14:27:07 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 7 days ago (2021-02-18 17:19:17 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 14 days ago (2021-02-11 17:03:23 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 21 days ago (2021-02-04 17:14:09 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 28 days ago (2021-01-28 17:10:53 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 3 months ago (2020-12-10 14:16:22 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 3 months ago (2020-12-03 14:15:41 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 3 months ago (2020-11-26 14:14:43 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 3 months ago (2020-11-19 14:45:20 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 3 months ago (2020-11-12 14:43:47 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 46 AppMaps
 • 4 months ago (2020-11-05 14:22:44 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 0d16585f
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 20:04:04 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 977af6eb
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:35:33 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 0d16585f
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:35:33 UTC)
 • appland-v6.0.4
 • v7.2.1
 • ci
 • caa76f1d
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 21:23:55 UTC)
 • appland-v7.0.0
 • v7.2.1
 • ci
 • d971abb0
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 21:20:04 UTC)
 • appland-v7.0.1
 • v7.2.1
 • ci
 • 51f3c01f
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 21:16:39 UTC)
 • appland-v7.2.0
 • v7.2.1
 • ci
 • 2d2bfa7b
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 21:11:12 UTC)
 • appland-v7.2.1
 • v7.2.1
 • ci
 • 17b1ca4a
 • 46 AppMaps
 • 7 months ago (2020-08-01 20:14:56 UTC)
 • appland-v7.2.1
 • v7.2.1
 • ci
 • 17b1ca4a
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:46:25 UTC)
 • appland-v7.2.1
 • v7.2.1
 • ci
 • 7e7b8537
 • 16 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:45:25 UTC)
 • appland-v7.2.0
 • v7.2.1
 • ci
 • 2d2bfa7b
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:44:42 UTC)
 • appland-v7.2.0
 • v7.2.0
 • ci
 • bd02735d
 • 16 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:44:38 UTC)
 • appland-v7.0.1
 • v7.2.1
 • ci
 • 51f3c01f
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:43:47 UTC)
 • appland-v7.0.1
 • v7.0.1
 • ci
 • 7ea2648f
 • 16 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:43:40 UTC)
 • appland-v7.0.0
 • v7.2.1
 • ci
 • d971abb0
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:42:21 UTC)
 • appland-v7.0.0
 • v7.0.0
 • ci
 • ccb52b1b
 • 15 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:42:20 UTC)
 • appland-v6.0.4
 • v7.2.1
 • ci
 • caa76f1d
 • 30 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:41:05 UTC)
 • appland-v6.0.4
 • v6.0.4
 • ci
 • 4a3f11bc
 • 15 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-29 17:41:03 UTC)

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  AppMaps

  Name Feature group Feature
  API context test get app ID » API context Test get app ID
  API context test get app ID empty response body » API context Test get app ID empty response body
  API context test get app ID field not exist » API context Test get app ID field not exist
  API context test get app ID null response body » API context Test get app ID null response body
  API context test get app ID response body mal formed » API context Test get app ID response body mal formed
  API context test sha 256 » API context Test sha 256
  API context test sha 256 empty access token » API context Test sha 256 empty access token
  API context test sha 256 empty app secret » API context Test sha 256 empty app secret
  API context test sha 256 null access token » API context Test sha 256 null access token
  API context test sha 256 null app secret » API context Test sha 256 null app secret

  Properties


  Application

  • Languages
  • java
  • Frameworks
  Data sources:
 • JUnit: 100%
 • Code structure

  • Packages
  • 6
  • Classes
  • 25
  • Functions
  • 176
  • HTTP server requests
  • 0
  • SQL queries
  • 0
  • Messages
  • 0

  Mapset data

  • Repository
  • https://github.com/land-of-apps/facebook-java-business-sdk.git
  • Branch
  • appland
  • Version
  • master
  • Environment
  • ci
  • Commit
  • 977af6eb
  • Date
  • 2020-12-17 14:27:07 UTC