Špplication : credentials-plugin
 • Branch
 • Version
 • Environment
 • Commit
 • Total AppMaps
 • Date
 • appland
 • master
 • ci
 • 443555e8
 • 52 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-30 17:21:38 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 86d57a83
 • 52 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-30 17:18:03 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 4886dc57
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:49:58 UTC)
 • appland
 • master
 • ci
 • 94a00ccd
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-27 11:19:51 UTC)
 • appland-2.3.9
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • 791e634a
 • 56 AppMaps
 • 6 months ago (2020-08-28 22:56:39 UTC)
 • appland-2.3.11
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • be95c028
 • 56 AppMaps
 • 6 months ago (2020-08-28 22:56:18 UTC)
 • appland-2.3.12
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • a5a229be
 • 56 AppMaps
 • 6 months ago (2020-08-28 22:52:29 UTC)
 • appland-2.3.9
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • 810b261b
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:55:28 UTC)
 • appland-2.3.8
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • 293bc8d4
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:55:20 UTC)
 • appland-2.3.8
 • credentials-2.3.8
 • ci
 • f03243a6
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:53:40 UTC)
 • appland-2.3.9
 • credentials-2.3.9
 • ci
 • 94768982
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:53:19 UTC)
 • appland-2.3.10
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • c40302ab
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:48:49 UTC)
 • appland-2.3.12
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • cb8e99b1
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-28 20:45:38 UTC)
 • appland-2.3.11
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • 34045fcb
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-27 15:10:19 UTC)
 • appland-2.3.10
 • credentials-2.3.10
 • ci
 • f13120ef
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-27 15:08:30 UTC)
 • appland-2.3.11
 • credentials-2.3.11
 • ci
 • 5731c36b
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-27 14:40:04 UTC)
 • appland-2.3.12
 • credentials-2.3.12
 • ci
 • 01a66a8e
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-27 11:30:48 UTC)
 • appland_20200723
 • ci
 • 585ae315
 • 83 AppMaps
 • 7 months ago (2020-07-23 19:39:10 UTC)

Components

  Legend
  • Package or module containing classes
  • Class
  • Dependency through function call, query, or similar
  • Web service call
  • Database

  AppMaps

  Name Feature group Feature
  Base standard credentials do check id syntax » Base standard credentials Do check id syntax
  Certificate credentials impl display name » Certificate credentials impl Display name
  Certificate credentials impl verify system master source converted to uploaded source » Certificate credentials impl Verify system master source converted to uploaded source
  CLI commands create non happy » CLI commands Create non happy
  CLI commands create smokes » CLI commands Create smokes
  CLI commands delete smokes » CLI commands Delete smokes
  CLI commands import credentials as XML » CLI commands Import credentials as XML
  CLI commands list credentials as XML » CLI commands List credentials as XML
  CLI commands list smokes » CLI commands List smokes
  CLI commands read smokes » CLI commands Read smokes

  Properties


  Application

  • Languages
  • java
  • Frameworks
  Data sources:
 • JUnit: 100%
 • Code structure

  • Packages
  • 30
  • Classes
  • 203
  • Functions
  • 496
  • HTTP server requests
  • 0
  • SQL queries
  • 0
  • Messages
  • 0

  Mapset data

  • Repository
  • https://github.com/land-of-apps/credentials-plugin.git
  • Branch
  • appland
  • Version
  • master
  • Environment
  • ci
  • Commit
  • 443555e8
  • Date
  • 2020-07-30 17:21:38 UTC